Industri

Processen

Börjar med ett möte med behovsanalys och helhetstänk. Alla delar nedan är med i lösningen.

Miljöhänsyn

Ekonomi

Produkter, kemikalier och material

Utrustning, maskiner och service

Utbildning av personal

Förråds service

Egen kontroll

Arbetsskydd

Kontakta oss redan idag för en konsultation eller boka ett möte

Produkter

-Städ och rengöringskemikalier

-Städutrustning

-Låg och högtryckstvätt

-Bygg och industridammsugare

-Torr och våtsug

-Skurmaskiner

-Hypoklorsyre anläggning (HClO)

-Förpackningsmaterial, emballage

-Tork, hygienpapper, påsar och säckar

-Diskmaskin och diskrums utrustningen

-Doseringsutrustningen

-Tvättmedel, tvättmaskiner och doseringsutrustning

-Tvål och hygienartiklar

-Sårvårds artiklar

-Arbetsskydds produkter